Mer information om våra mods

Det finns olika typer av mods och dem kan skilja sig åt funktions mässigt. Här beskriver vi lite kort om dem för att ge dig en översikt.

Elektronisk mod

En elektronisk mod har en inbyggd komponent som ger dig möjligheten att elektroniskt styra vilken typ av ånga du önskar.

Mekanisk mod

En mekanisk mod styrs manuellt och är rätt så komplicerad, den rekommderas inte föe en nybörjare.

Hur fungerar en mod?

En mod fungerar genom att man trycker på en knapp som oftast ligger i batteriets mitten del. Batteriet skickar sedan ström till tanken och coilsen värms upp. Allt sker utan någon som helst fördröjning och under uppvärmningen förångas vätskan och sedan inhalerar man ångan.

Slits moden med tiden?

Kvalitén gör en stor skillnad. Tänk på att en tank består av delar som slits och att köpa en mod med kvalité har en längre livslängd och ger en lägre kostnad.

Hur man justerar modens effektreglering och temperaturreglering

Både effektreglering och temperaturstyrningsläge kan göra moden mer effektiv med mer värmeenergi som gör att man får ut mer ånga. Värmen kan styras genom reglering av wattal, enligt den fysiska formeln energi = wattal x tid. Temperaturregleringsläget kan inte bara skydda moden från alltför hög temperatur, utan också göra det möjligt för användarna att utöva sina färdigheter när de använder sig av en mod med effektregleringsläget.

Användningen av effektregleringsläget och temperaturregleringsläget är en teknologisk innovation i e-cigarettindustrin, vilket starkt förbättrar användarupplevelsen.