Mer information om våra tanks

Här hittar du ett urval av våra tank till våra mods. Du får en bra smak och en hel del fin ånga.

En tank är den delen av mod som i stort sett har med förvaring och förångning att göra. Begreppet förångare används ganska ofta till tank. En coil är den delen i en tank som värmer upp vätskan.

Beroende på tank skruvar du den på ditt batteri och fyller i din favorit e-juice.

När du fyller på din tank måste du vara försiktigt med att e-juicen inte kommer in i det lilla röret i mitten av tanken. Vid första användning av ny tank eller byte av coil, vänta 5-10 minuter så att tank och coil suger åt sig vätskan och blir blöt, se till att inte överfylla tanken. sedan är den klar att använda.

Fråga kundtjänst eller läs noga genom instruktionerna innan användning.